Článek přečtete za 2 min.

Z Radčic do Malesic a zpět

Radčice a Malesice leží v okrese Plzeň – město a i zde narazíme na několik zajímavých míst. Malesická skála, kamenný muž, nebo studánka Viktorka už čekají až je prozkoumáte.

Parkování v Radčicích

Nejlépe asi zaparkujete naproti restauraci Hostinec Radčice, odkud se napojíte na zelenou turistickou stezku vedoucí ke studánce Viktorka.

Ke studánce Viktorka

Od parkování se vydejte směrem do mírného kopce po zelené turistické stezce. Asi po 300 metrech, ale ze stezky sejděte a jděte dál ulicí V Břízkách. Cestou narazíte na pomník padlým 1. světové války, nebo kapli Panny Marie Pomocné. Odtud se vydejte na polní cestu, která vede okolo chatek směrem do lesa.

Pokračujte dalších 800 metrů po lesní cestě až narazíte na malou studánku Viktorka, kterou pomohli opravit důchodci z Radčič.

Kozí pec

Od studánky pokračujte pořád po lesní cestě ke skalnímu útvaru Kozí pec. 

Radčická skluzavka a kamenný muž

Za dalších 450 metrů dorazíte k Radčické skluzavce, což je skluzavkovitá kaskáda na místním potoce. Když je dostatek vody, jde o pěknou podívanou, nicméně my jsme moc štěstí neměli. 

Vodopád na Radčickém potoce je nejvyšším vodopádem na území města Plzně.

Nad kaskádou nepřehlédněte kamenného muže, který je vytesán do skály u lesní pěšiny. Nepodařilo se zjistit důvod, proč byl muž do skály vytesán, pravděpodobně se jedná o lidovou práci, ale není vyloučen ani starší původ nějakého symbolu.

Cesta do Malesic

Stezku od kamenného muže jsme si trochu upravili, přeskočili jsme Radčický potok a vylezli do kopce nad ním (v mapě číslo 1). Přes polní cestu jsme se tak dostali až ke žluté turistické stezce na kterou jsme se napojili vedle hlavní silnice vedoucí od Globusu. Žlutá stezka nás pak dovedla až do Malesic.

Malesická skála

V Horním Kyjovském lese narazíte na 7 až 20 metrů vysokou skalní pyramidu – Malesickou skálu.

Skalní útvar vzniklý zvětráváním je od roku 1989 chráněn jako přírodní památka.

Zřícenina hradu Kyjov

Posledním zastavením na žluté stezce je – zřícenina hradu Kyjov, ze které si ale bohužel moc neprohlédnete. Hrad byl založen na začátku 14. století a již v roce 1503 zpustl. Na místě tak uvidíte velmi skromné pozůstatky hradních zdí 🙂

Malesice

Od zříceniny Kyjov dojdete do Malesic po žluté stezce. V Malesicích si můžete prohlédnout třeba kapli sv. Jiří, nebo bývalý zámek z první poloviny 18. století, který dnes funguje jako ubytovna.

Od zámku pak vede hlavní silnice do Radčic, k vašemu zaparkovanému vozu 🙂

Délka stezky: 9 km

Časová náročnost: 1,5 – 2 hodiny

Co dělat v okolí Plzně?

Autor: Marie Krauzová

Pracuji jako holka pro všechno ve společnosti 4Dent. Hlavně se ale věnuji e-shopu s dentální technikou a oblečením. Nejvíce mě naplňuje cestování, o své zážitky se s vámi dělím na blogu. Mým životním snem je návštěva Nového Zélandu.

Scroll to Top